English version

Pavel Branko - filmový kritik a publicista


foto Ľ. Stacho
Foreign articles
  Filmologické štúdie
Recenzie - Fiction
  Recenzie - Non-fiction
Interviews
Napísali o mne
Protifašistický odboj
a história
foto a text: Pavel Branko
e-mail:

web: Vlado Branko
URL:  www.vlado.branko.eu

hjem   domov

Odsúdený na doživotie

Najprv dlho nevnímal, že je Žid, ale Slovenský štát si ho našiel. Za prácu v ilegálnej komunistickej strane ho odsúdili na doživotie. Ako zázrakom prežil koncentrák, ale už nemá veľkú chuť sa k tejto téme vracať. Je to minulosť, ktorá ho dnes najmenej trápi, veď nacizmus zmizol v prepadlisku dejín. To, s čím sa dnes nevie zmieriť, je dnešná konzumná spoločnosť. Kapitalizmus drancuje zdroje a podľa neho je trvalo neudržateľný. Hoci ho osud ťažko skúšal, nepotrebuje psychoterapiu v podobe viery.

Jeho otec bol Žid, ale o židovstvo sa veľmi nestaral, bol dokonca pokrstený. Mama bola Ruska, ale vlastne nie celkom – bola len súčasťou ruského úradníckeho aparátu na poľskom území. Medzi jej predkami sa našli Nemci, Rusi aj Česi. Pred boľševikmi ušla na Sibír. Otec sa tu zas ocitol ako zajatec rakúsko-uhorskej armády. Tak sa jeho rodičia zoznámili a zobrali sa. U otca to bola láska, z maminej strany skôr príležitosť emigrovať. „Do manželstva mojich rodičov sa to premietlo," vraví uznávaný filmový teoretik Pavel Branko. Detstvo prežil na Hačave, v robotníckej kolónii, kde otec pracoval ako vedúci skladu v magnezitke. „Bol som tam pánča proti svojej vôli. Ako jedenásťročný som sa stal Bratislavčanom. Otec chcel, aby sme mali väčšie šance, a tak kúpil na Trnávke tzv. poldomček na dlhoročnú hypotéku.. No ešte predtým sme bývali v Petržalke. Tam mi prvý raz dali pocítiť, že som židák."...   pokračovanie v denníku SME


Nová kniha - Úklady jazyka

Veď koľko zaužívaných slov nadobúda nové a nečekané významy, tak ako to infekčné nemusím. A koľko humoru, ba srandy odhalíme pri pohľade na kľukatiny antoným. Ľahkomyseľnosť má nespochybiteľné opozitum ťažkomyseľnosti, ťažká atletika v ľahkej. Opakom ťažkopádnosti však rozhodne nie je ľahkopádnosť, tak ako opakom ľahkovernosti nie je ťažkovernosť. Veci môžeme brať na ľahkú váhu, ale na ťažkú nie.
Slovom, jestvujú spojenia výrazne jednosmerné, ktoré sa nedajú obracať. Chladnokrvnú vraždu spáchali už mnohí, kým o teplokrvnej nechyrovať, aj keď zločinnosť vraj všeobecne rastie. Odjakživa jestvovali lepší ľudia, kým horší ľudia sa vôbec nevyskytujú, prinajmenšom v slovenčine nie – na rozdiel od skutočnosti... E. L. Doctorow nás uvíta rovno v zlých časoch, lepšie časy však údajne jestvujú tiež... Aj nejedny šaty si pamätajú lepšie časy, no hoci na horšie časy si môžeme chystať zásoby, ak máme z čoho, šaty si tie horšie časy pamätať nevedia. Keď sa nám do niečoho nechce, nedá sa nič robiť ani pri najlepšej vôlipri najhoršej vôli sa však ešte nik z ničoho nevyvliekal. Keď sa niekto chystá na horšie časy, zrejme myslí na zadné kolieska. Lenže čo predné, kto pomyslí na tie?

Kniha má 270 strán, vyšla v novembri 2014 vo vydavateľstve MilaniuM
a dá sa kúpiť aj v kníhkupectve Panta Rhei

Začiatok knihy - ukážka


Úklady jazyka čiže slovgličtina

"Redakcia literárneho časopisu Romboid udeľuje Cenu Romboidu za rok 2006 Pavlovi Brankovi za celoročnú sériu Úklady jazyka čiže slovgličtina, v ktorej kriticky, kompetentne, polemicky ostro aj s osobitým štylistickým šarmom, kultivovane, erudovane a so širokým kultúrnym rozhľadom, loví v kalných prúdoch dnešnej slovenčiny a pristihuje in flagranti, na mieste činu a za horúca naše chyby, poklesky, hlúposti a zverstvá páchané verejne na našom vlastnom jazyku. Práve ten je nákazou všeobecnej nekultúrnosti zasiahnutý veľmi citeľne."
Oleg Pastier


Životopis
Narodený 27. apríla 1921 v Terste, Taliansko

1921 – 32 Detstvo na Hačave, okres Hnúšťa
1932 – 40 Bratislava, reálne gymnázium s maturitou
1940 – 41 2 semestre Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
1940 – 42 3 krátkodobé príležitostné zamestnania
1942 – 45 Politický väzeň – Bratislava, Nitra, Leopoldov, Mauthausen
1945 – 48 Prekladateľ na voľnej nohe
1948 – 52 Ako filmový publicista na voľnej nohe prispieva do periodík Pravda, Práca, Náš film, Kultúrny život, Slovenské pohľady, Smena, Ľudovýchova, Slovenská reč, Pod zástavou socializmu, Svet socializmu a i. Zároveň činný ako prekladateľ
1953 – 56 Iba prekladateľ na voľnej nohe
1956 – 69 Redaktor Film a divadlo
1956 – 72 Ako filmový publicista prispieva:
Na Slovensku:
Čítanie o ZSSR, Film a divadlo, Kultúrny život, Ľudovýchova, Mladá tvorba, Národná obroda, Nové slovo, Práca, Pravda, Predvoj, Príroda a spoločnosť, Rodina a škola, Slovenský rozhlas, Slovenka, Slovenská reč, Slovenské pohľady, Slovenský jazyk a literatúra, Smena, Svet socializmu, Učiteľské noviny, Új szó, Umelecké slovo, Televízia, Večerník, Život.
V Česku: Czechoslovak Life, Divadelní a filmové noviny, Estetika, Film a doba, Filmové a televizní noviny, Reportér, Rudé právo, Plamen, Tvorba.
V zahraničí publikoval v:
Francúzsko – Les Lettres Françaises; Juhoslávia – Telegram, Záhreb; NDR – Deutsche Filmkunst; Poľsko – Ekran Warszawski, Film polski, Kamera; SRN – Filmspiegel; Švédsko – Filmrutan; ZSSR – Iskusstvo kino, Sovetskij ekran.
1967 Čestná cena SÚKK a SV ČSSP za preklad Maxim Gorkij: Život Klima Samgina
1968 – 70 Vedie scenáristicko-dramaturgický kurz na VŠMU
1970 Odborný pracovník SFÚ
1973 Trvalo na dôchodku
1972 – 78 Na čiernej listine aj ako prekladateľ
1972 – 89 Na čiernej listine ako filmový publicista
1978 – 89 Prekladateľská činnosť
1990 – 07 Publikuje v časopisoch Dialóg, Film a doba, Film.sk, Filmová revue, Kino-Ikon, Kultúrny život, Mosty, Nové slovo, Pravda, Rádio Slobodná Európa, Sme.
1997 Čestný doktorát VŠMU
2000 Prémia SFZ, ÚSTT, LFSR za zborník.
Straty a nálezy 1948 – 98.
2000 Zlatá kamera 9. MFF Artfilm
Pamätná listina predsedu vlády k udeleniu Zlatej kamery
Cena slovenskej filmovej kritiky za Straty a nálezy 1948 – 98 .
2007 Cena Slnko v sieti za celoživotné dielo.
2011 Cena ministra kultúry za 2010
Ocenenia za memoáre Proti prúdu
2012 Čestné uznanie Egona Ervína Kischa KALF a AOSS
Tvorivá prémia SFZ, ÚSTV, LF
Cena Slovenských filmových novinárov
2015 Pribinov kríž II.stupňa
2016 Cena Romana Kaliského

Upravené v novembri 2016
copyright 2000-2016 © Vlado Branko