Pavel Branko - filmový kritik a publicista


foto Ľ. Stacho
Foreign articles
  Filmologické štúdie
Recenzie - Fiction
  Recenzie - Non-fiction
Interviews
Napísali o mne
Protifašistický odboj
a história
foto a text: Pavel Branko

web: Vlado Branko
URL:  www.vlado.branko.eu

hjem   domov

Tvorba

 
Samostatné publikácie, zborníky, separáty
 
1965 Slovenský krátky film 1945 – 1965 – SFÚ
1966 Karol Skřipský (Malé profily 14, FÚ ČSF Praha)
2. vyd. 1990, SFÚ Bratislava
Die slowakische Kurzfilmproduktion, Oberhausen 66
1968 Der slowakische Kurzfilm 1968, Oberhausen 68
1971 Mikrodramaturgia dokumentarizmu I. – Osvetový ústav BA
1991 Mikrodramaturgia dokumentarizmu I., II. – SFÚ
Od začiatkov po prah zrelosti (Slovenský film 1945 – 70),VŠMU
1999 Straty a nálezy 1948 – 1998. VŠMU + NCAU
2005 Straty a nálezy 2 (non-fiction a animovaný 1963 - 2005). FOTOFO, VŠMU, SFÚ
2007 Straty a nálezy 3 (fiction, esejistika, satira 1963 – 2007). FOTOFO, VŠMU, SFÚ
2011 Proti prúdu (memoáre) Marenčin PT, SFÚ
2014 Úklady jazyka (fejtónové reflexie 1) Milanium, SFÚ
2015 Úskalia a slasti jazyka (fejtónové reflexie 2) Milanium, SFÚ
2016 Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy mŕtvy (rozhovory s Iris Kopcsayovou o politike, o láske, rodine a sexe, o bohu a cirkvi, o smrti a eutanázii, o filme a literatúre, o imigrácii a populačnej explózii) Marenčin PT, SFÚ
 
Preklady   (výber)
 
Ruština:
  Čiladze, Othar – Kam ideš, človek... (1985)
  Gorkij, Maxim – Život Klima Samgina I. – IV. (1951-2, 1967
  Leonov, Leonid – Nepokojná rieka (1947, 1949)
  Serafimovič, Alexander – Železný prúd (1953, 1957)
  Tolstoj, Alexej – Krížová cesta I. – III. (1955, 1960, 1965)
 
Nemčina:
  Brecht, Bertolt – Rozhovory utečencov (1990)
  Marx, Karol – Mzda, cena a zisk (1946, 1948, 1949)
 
Angličtina:
  Bucková, Pearl – Rozdelený dom (1968)
  La Mure, Pierre: Maliar z Moulin Rouge (1972 – list s menom prekladateľa pre publikačný zákaz odstránený)
  London, Jack – Biely Tesák + Volanie divočiny (1946, 1948, 1952, 1955, 1962, 1968, 1980)
  London, Jack – Morský vlk (1949, 1965)
  London, Jack – Elam Ohnivák (1949, 1964)
  Macdonald, Ross: Aj takto sa umiera (1987)
  Robertson, Archibald – O pôvode kresťanstva (1957)
  Slocum, Joshua – Sám na plachetnici okolo sveta (1980)
  Stone, Irving – Námorník na koni – životopis Jacka Londona (1949)
  Upfield, Arthur: Netvor od Fromovho jazera (1972)
  Upfield, Arthur: Vražda musí počkať; Vôľa kmeňa; Prekliaty dom (1988)
 
Preklady pod cudzím menom:
 
  Amadi, Elechi: Veľké rybníky (1974)
  Armah, Ayi Kwei: Návrat (1977)
  Larneuil, Michel: Sup a chlapec (1975)

Upravené v novembri 2016
copyright 2000-2016 © Vlado Branko